Nyheder

På denne side bringes løbende nyheder som bestyrelsen finder kan have almen interesse for foreningens medlemmer.

Medlemmerne er også velkomne med bidrag, kontakt formanden.

Vi har modtaget brev fra Odsherred Kommune vedrørende forskellige planlagte tiltag, der skal forelægges kommunalbestyrelsen. Det mest interessante synes at være de omtalte rammeændringer, hvor der omtales nogle planer for fremtidig brug af Betongården, der ligger i umiddelbar nærhed af vores grunde. selve brevet ses her:  Høring af forslag til Kommuneplan 2021-2033