Generalforsamling

I henhold til grundejerforeningens vedtægter §5 afholdtes ordinær generalforsamling:

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 10:00

Pilegården, Lyngvej 127

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2020 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2022 og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. vedtægter §6:
  – Formand, vælges i utide for et år *)
  – Næstformand Preben Skovager – modtager genvalg
  – Kasserer Henrik Olsen – modtager genvalg
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg:
  – Revisor Aase Anderberg, Kohavevej 11 – modtager genvalgI henhold til grundejerforeningens vedtægter har hver parcel en stemme. Et medlem, der har forfald, kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra maximalt 3 medlemmer (parceller).

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen.
(Vedtægter §4)

*) Formandsvalget skyldes at Kurt Nielsen er afgået ved døden, æret være hans minde.

Kohavens grundejerforening
Bestyrelsen

 

Beretning (pdf)

Referat