Bredbånd i området

Modtaget fra Fibia august 2019:

Gravearbejdet i området vil foregå i perioden medio september til ultimo november 2019.

Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse.