Ansøgning om byggetilladelse m.v. skal ske digitalt

2014-11-27

Meddelelse fra Komunen

Til Grundejerforeningerne

I forbindelse med at Odsherred Kommune har valgt at ansøgninger skal fremsendes digitalt, beder vi Jer venligst om at viderebringe nedennævnte information til Jeres medlemmer.

HUSK

pr. 01.12.2014 er det obligatorisk at søge digitalt via Byg og Miljø

I Byg og Miljø skal du ansøge om byggetilladelse og anmelde dit byggeri digitalt.

Når du skal ansøge om en byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til.

Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet.

Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra os.

Hvorfor skal der søges via Byg og Miljø
Det er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012, at byggesagsbehandlingen skal digitaliseres, for både at sikre kortere sagsbehandlingstider ved at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de dokumentationskrav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede

Odsherred Kommune har sammen alle landets kommuner valgt at Byg og Miljø skal være den digitale ansøgningsløsning.

Du kan finde den på www.bygogmiljoe.dk