Nyheder

På denne side bringes løbende nyheder som bestyrelsen finder kan have almen interesse for foreningens medlemmer.

Medlemmerne er også velkomne med bidrag, kontakt formanden.

24. juli 2020
Som beskrevet i seneste nummer af Sommerhusnyt fra Odsherred kommune, så er de gamle byggesager og dokumenter på vores ejendomme blevet digitalisrede og kan findes i kommuned byggesagsarkiv. 

Det er ganske interessant at se på ejendommens historik helt tilbage fra udstykningens start i midt tresserne, så et kig i byggesagsarkivet kan anbefales.