Nyheder

På denne side bringes løbende nyheder som bestyrelsen finder kan have almen interesse for foreningens medlemmer.

Medlemmerne er også velkomne med bidrag, kontakt formanden.

29. marts 2021

Foreningens formand Kurt Nielsen er afgået ved døden, æret være hans minde.

Bestyrelsen har derfor konstitueret suppleant Johnny Jensen som fungerende formand indtil vi på næste generalforsamling kan vælge en ny. Eventuelle kandidater må meget gerne henvende sig, lige som vi også kunne have brug for en ekstra suppleant.