Generalforsamling

I henhold til grundejerforeningens vedtægter §5 afholdtes ordinær generalforsamling:

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10:00

Vig forsamlingshus, Ravnsbjegvej 1, 4560 Vig

 

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. vedtægter §6:
  På valg:
  Aase Anderberg – modtager ikke genvalg
  Preben Skovager – modtager genvalg
 7. Valg af suppleant
  På valg:
  Janni Andersen, Grævlingehaven 11 – modtager genvalg
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægter §8
  På valg:
  – Revisor Børge Phil, Grævlingehaven 37 – modtager  ikke genvalg
  – Revisorsuppleant  Henrik Olsen, Rævehaven 4

I henhold til grundejerforeningens vedtægter har hver parcel en stemme. Et medlem, der har forfald, kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra maximalt 3 medlemmer (parceller).

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen.
(Vedtægter §4)

Kohavens grundejerforening
pbv

Kurt Nielsen
formand

 

Beretning (pdf)

Referat