Generalforsamling

I henhold til grundejerforeningens vedtægter §5 afholdtes ordinær generalforsamling:

Lørdag den 20. juni 2020 kl. 10:00

Vig forsamlingshus, Ravnsbjegvej 1, 4560 Vig

Generalforsamlingen var udskudt pga. Covid-19 forsamlingsrestriktioner på det oprindelige tidspunkt.

 

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. vedtægter §6:
  På valg:
  Kurt Nielsen – modtager genvalg
 7. Valg af suppleant
  På valg:
  Janni Andersen, Grævlingehaven 11
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægter §8
  På valg:
  – Revisor Aase Anderberg, Kohavevej 11
  – Revisorsuppleant  Ulf Danielsen, Grævlingehaven 1

I henhold til grundejerforeningens vedtægter har hver parcel en stemme. Et medlem, der har forfald, kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra maximalt 3 medlemmer (parceller).

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen.
(Vedtægter §4)

Kohavens grundejerforening
pbv

Kurt Nielsen
formand

 

Beretning (pdf)

Referat

 

I henhold til grundejerforeningens vedtægter §5 afholdtes ekstraordinær generalforsamling:

Lørdag den 29. august 2020 kl. 10:00

Vig forsamlingshus, Ravnsbjegvej 1, 4560 Vig

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Indbetaling af ekstraordinært kontingent på 1000 kr. pr. medlem på grund af drænarbejde.
  Begrundelse: På årets generalforsamling orienterede bestyrelsen om problemet med drænet i Fasanhaven og muligheden for der skulle opkræves ekstra kontingent til arbejdet med udbedring.

  Kohavens grundejerforening
  pbv

  Kurt Nielsen
  formand

  Referat